پیش بینی کاهش دما و بارش در مناطقی از استان چاپ
چهارشنبه, 19 مهر 1396 ساعت 12:45

با ورود سامانه جوی از امشب کاهش دما و بارش باران در مناطقی از استان پیش بینی می شود

 

 

 

http://www.khalkhalim.com/images/stories/tablighat3/yashilweb.gif